kedd, szeptember 22, 2009

Házirend a dányi elemi iskolából

Házirend 1935-bõl 


"1. Tanuló köteles 1/4 órával a tanítás megkezdése elõtt - megmosakodva, fésülködve, rendesen öltözve - megjelenni.
2. A tanuló a lépcsõházban lábbeliérõl a port, sarat, havat leveri; a folyosón táskáját, kosarát, kabátját a kijelölt helyre leteszi; a tanterem padjába ül és csendesen várja a tanítás megkezdését.
3. A tanuló a tanítási idõ alatt figyelmesen hallgatja tanitóját, vagy végzi csendesen kijelölt feladatát. Mindenkor illedelmesen viselkedik és szót fogad.
4. Minden tanuló ügyel a tanterem tisztaságára. Papirost, gyümölcshéjat, vagy más szemetet padlóra szórni nem szabad. A tanteremben enni is csak megállapított idõben lehet. Padlóra köpni tilos, mivel csunya is és a köpet sok veszedelmes betegségnek terjesztõje.
5. Óraközi szünetekben a tanulók csendesen kivonulnak a folyosóra vagy udvarra, mely idõ alatt a tanterem szellõzködik, oda csak a szünet leteltével szabad visszamenni. A szünetet tanítói felügyelet alatt mozgással, játékkal töltik el a tanulók.
6. Az árnyékszékben csak rövid ideig tartózkodhatnak a tanulók, hogy mások is sorra kerülhessenek.
7. Az óraközi szünet végén a csengõ szavára minden tanuló sorakozik és visszamegy a tanterembe. A folyosón, elõtérben ilyenkor tolongani, egymást taszigálni, lökdösni nem szabad.
8. Tantermeknek, folyosóknak, vagy bármely más helyiségnek a falát, általában az épületet és bútorokat összefirkálni, rongálni szigorúan tilos.
9. A tanítás imával fejezõdik be. Ima után a tanulók zajtalanul öltözködnek, csomagolnak, sorbaállnak és köszönéssel távoznak a tanterembõl.
10. Könyvet, tintás üveget, vagy bármely tárgyat az iskolában hagyni nem szabad.
11. Tanítási idõ után a teremben csak az a tanuló maradhat, kinek tanítója azt megengedte.
12. Az iskolába jövet, vagy hazamenet alkalmával az utcán ácsorogni, szaladgálni, lármázni, veszekedni szigorúan tilos.
13. Illedelmes tanuló az utcán köszön az embereknek.
14. Nem szabad káromkodni, csufolkodni, illetlenséget beszélni, vagy tenni és egymást megkárosítani.
HA A TANULÓ A PADOKAT, AZ ISKOLA FELSZERELÉSEIT, AZ ÉPÜLETET, VAGY TÁRSAINAK RUHÁIT, KÖNYVEIT VAGY EGYÉB HOLMIJÁT RONGÁLJA ÉS SZÁNDÉKOSAN KÁRT TESZ, SZÜLÕJE, ILLETVE GONDOZÓJA AZ OKOZOTT KÁRT MEGTÉRÍTENI TARTOZIK.
15. A tanuló - tankötelezettségének idejére - iskolai fegyelem alatt áll.


Dány, 1935. szeptember 1.-én"


Nincsenek megjegyzések: